Besser i Bevægelse kan købes for

kr 1750 + moms og fragt
  • Efterfølgende kasser til samme plejecenter koster herefter 250kr. + moms ved en samlet bestilling
  • Specialkomponeret musik
  • Letforståelige illustrationer og øvelser
  • Speak med tidligere sportskommentator Svend Gehrs
  • En kendt lydkulisse samt fleksibilitet i brug

Fællesskab og smil på læben

Besser i Bevægelse, er et nyt og anderledes trænings- og motionskoncept, der henvender sig til ældre. Projektets overordnede idé er at motivere plejehjemsbeboere til øget aktivitet, bevægelse og motion med henblik på forbedret rehabilitering, velvære og livsglæde samt at fremme fællesskabet mellem de ældre borgere.

Målgruppe

Besser i Bevægelse henvender sig til ældre borgere og består af en række øvelser, hvor deltagerne får bevæget alle de store muskelgrupper.

De enkelt øvelser ledsages af specialkomponeret musik, som understøtter bevægelserne. Helt konkret er der tale om en cd samt en tilhørende instruktionsmanual til brug for personalet eller frivillige på plejehjemmet.

Konceptet appellerer således til fantasien og vækker minder, som giver deltagerne lyst til motion og bevægelsesaktiviteter. Minderne og ”glimtet i øjet” er det vigtigste, da vi har erfaret, at nogle af de ældre synes, det er en sur pligt at holde kroppen vedlige.

Svend Gehrs kommenterer ”Action Kids Besser i bevægelse til Olle-OL”

Svend Gehrs var i mere end 30 år lydsporet for de største sportsbegivenheder, som DR sendte i æteren. Blandt meget andet en lang række slutrunder om VM og EM i fodbold.

Han huskes måske bedst for sine kommentarer til engelsk tipsfodbold, men nok især for at være lydsporet til ”dynamit-drengenes” store succes under Sepp Piontek i de glade 80’ere.

Han var kommentator ved 7 olympiske sommerlege og 4 vinterlege, så at speake for første gang nogensinde til et ”Olle-OL” faldt ham ikke så svært.

Rigtig god fornøjelse med ”Olle-OL.”

Svend Gehrs negativ format

Resultater

Du oplever en hel gruppe ældre, der synes, det er et sjovt afbræk i hverdagen, og på den måde får vi nudget dem til mere motion. Vi ved, at blandt andet demente kan få en oplevelse af genkendelse og identifikation, når de hører Svend Gehrs stemme ud af højtaleren. Konceptet er udviklet i øjenhøjde. Deltagerne sidder i en stol, og alle kan være med uanset alder, køn, vægt og motoriske kompetencer. Besser i Bevægelse er fleksibelt og kan umiddelbart anvendes af personale, frivillige og pårørende. F.eks. kan materialet lånes af en plejehjemsbeboer, når vedkommende har besøg. Så kan familien lave en sjov aktivitet sammen på tværs af generationerne.