Evaluering

Herning Kommune

Da vi blev spurgt, om vi ville være med i udviklingen af Besser i Bevægelse – Olle OL, var vi ikke tvivl. Konceptet var interessant og nytænkende og vi kunne se stor værdi i at afprøve det på kommunens pleje- og aktivitetscentre.
Overordnet har vi i Herning Kommune mange gode tilbud til seniorer, som bliver brugt flittigt, men oftest af de såkaldte ”Hopla-seniorer”. Vi kunne se et potentiale i at udvikle noget, som den svageste del af seniorsegmentet kunne få gavn af. Det var desuden et koncept, som var let at gå til for personale og frivillige omkring pleje- og aktivitetscentre.

Den første gang

Min førstegangsoplevelse – hvordan var det at være med, da vi så og hørte det hele i virkeligheden i Snejbjerg, en forårsdag i 2022. Første gang vi skulle afprøve Besser i Bevægelse mødte vi en gruppe seniorer, som var meget forskellige i funktionsniveau. De tog godt imod konceptet og jeg lagde mærke til, at ham der fysisk var dårligst, faktisk gjorde alt hvad han kunne for at være med på sit niveau.

Jeg afprøvede selv konceptet på flere daghjemspatienter. Blandt andet i Hammerum på Toftebo Plejecenter, hvor de var meget glade for konceptet. Og jeg ved, at de bruger det flere gange om ugen nu.

På et andet aktivitetscenter i Herning var de knapt så begejstrede for konceptet, men det skyldes nok, at deres deltagere var for ”gode” fysisk og kognitivt.

Jeg har modtaget et ønske fra yderligere to pleje- og aktivitetscentre om at få konceptet ud. Det tænker jeg er en blåstempling af konceptet.

Hvad så nu?

I Herning Kommune tror vi på konceptet, hvis målgruppen er daghjems- og plejecenterbeboere med nedsat fysisk og kognitive funktioner. Vi håber at kunne være med til at udbrede konceptet både i Herning Kommune og andre kommuner i Danmark.

Mette Skærbæk - Projektleder for Bevæg Dig For Livet i Herning Kommune

Hvis du gerne vil købe Besser i Bevægelse